pl
Teraz jesteś na podstronie » Wycieczki szkolne » Zielone szkoły w Puszczy Białowieskiej  
Kwatera Na Skraju Puszczy

Zielone szkoły w Puszczy Białowieskiej

Zapraszamy dzieci, młodzież szkolną oraz nauczycieli na dłuższe pobyty i lepsze poznanie najciekawszych miejsc  Regionu Puszczy Białowieskiej. Przedstawione programy  imprez są propozycjami ramowymi i w zależności od oczekiwań grupy mogą ulec zmianie. Proponujemy również transport autokarem z miejsca zamieszkania lub zabezpieczenie przejazdów lokalnych w przypadku  przyjazdu pociągiem do Białegostoku.

Kalkulację wycieczki prześlemy w ciągu kilku dni od daty otrzymania zamówienia.  Ostateczna cena zielonej szkoły zależy od ilości uczestników oraz zakresu realizowanych przez nasze Biuro świadczeń. Bezpłatnie 1 opiekun na 10 osób.


ZS 1. Wokół Obszaru Ochrony Ścisłej Hwoźna

Zakwaterowanie w najbliższej okolicy Narewki: pensjonat agroturystyczny, hotelik. W szczególności polecamy nasz obiekt położony w sercu Puszczy Białowieskie - "Białowieskie Ustronie" w Janowie.

I dzień:
Przyjazd do Białowieży, zwiedzanie:

 • Park Pałacowy - carskie założenie parkowe w stylu angielskim
 • Muzeum Przyrodniczo-Leśne - nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
 • wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
 • cerkiew św. Mikołaja z porcelanowym ikonostasem,
 • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy/.
 • Zakwaterowanie, obiadokolacja.

II dzień:
Śniadanie, suchy prowiant na wycieczkę. Wycieczka rowerowa:

 • Park Przyrodniczy w Gruszkach / zegar słoneczny, przyrodniczy, kamienne kręgi, barć na drzewie, alejka Unii Europejskiej, tablice dydaktyczne, Izba Przyrodnicza /
 • wycieczka do ścieżki dydaktycznej im. Jacka Kuronia oraz do kapliczki Św. Eustachego wykonanej w dębie.
 • cerkiew św Jana w Narewce.
 • kirkut żydowski
 • Obiadokolacja

 III dzień:
Śniadanie. Wycieczka rowerowa:

 • Trasą rowerową przez Mikłaszewo, Leśną, dolinę Podrzeczki do gospodarstwa agroturystycznego "Bobrowa Zagroda" w Siemianówce

Obiad regionalny w gospodarstwie agroturystycznym w Siemianówce oraz następujące zajęcia:

 • Przejażdżka zaprzęgiem konnym typu "bonanza" po okolicy
 • Pokaz rękodzielniczy tkania chodników, wykonywania garnków na kole garncarskim, wyplatania koszyków z wikliny
 • Myśliwski tor przeszkód oraz turniej łuczniczy

Cd. Wycieczki rowerowej:

 • przez Siemianówkę do wieży widokowej w Maruszce
 • powrót ścieżką ornitologiczną PTOP
 • Przyjazd do miejsca zamieszkania, kolacja

IVdzień:
Śniadanie, suchy prowiant na wycieczkę. Wycieczka rowerowa:

 • punkt widokowy na Kosym Moście, panorama na dolinę Narewki
 • wycieczka rowerowa najbardziej dzikimi fragmentami Puszczy Białowieskiej przez Obszar Ochrony Ścisłej Hwoźna / Wilczy Szlak, rezerwat Głuszec /
 • Masiewo - drewniana architektura, miniskansen kolejki wąskotorowej /dla chętnych jest możliwość jazdy konnej wierzchem/
 • Obiadokolacja
 •  

V dzień:
Śniadanie, suchy prowiant na wycieczkę. Wycieczka rowerowa:

 • drogą Narewkowską do Starej Białowieży
 • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich - szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej

Ognisko z kiełbaskami na Starej Białowieży

 • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / - wstęp,
  Miejsce Mocy
 • miejsce edukacyjne "Pod dębami" w Świnorojach
 • obiadokolacja

Obiad, wyjazd z Białowieży

VI dzień:
Śniadanie, suchy prowiant na wycieczkę. Realizacja programu:

 • Spływ kajakowy rzeką Narewką do Lewkowa Starego
 • Zajęcia plastyczne w świetlicy w Lewkowie pod okiem instruktora
 • Wycieczka rowerowa do Doliny Waliczówki, żeremia bobrowe, powrót malowniczą trasą przez Puszczę Ladzką do miejsca zamieszkania
 • Obiadokolacja

VII dzień:
Śniadanie, suchy prowiant na drogę powrotną. Realizacja programu:

 • piesza wycieczka z przewodnikiem do Rezerwatu Ścisłego. Zwiedzamy Puszczę w stanie pierwotnym gdzie od setek lat nie było ingerencji człowieka.

Świadczenia: 6 osobodni / noclegi + wyżywienie 3 x dziennie /, usługi przewodnickie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wypożyczenie rowerów i kajaków, transport rowerów i kajaków, 1 opiekun na 10 osób gratis.

Proponujemy dojazd PKP do Białegostoku, transport naszym autokarem pierwszego i ostatniego dnia. Przemieszczanie się w pozostałych dniach pieszo lub rowerem.

 

ZS 2. Białowieża i okolice

Zakwaterowanie: namioty własne na campingu **, domy wycieczkowe, pensjonaty, zajazdy w Białowieży lub w najbliższej okolicy w przypadku grup z własnym autokarem. Standard obiektów zróżnicowany / łazienki na korytarzu, typu studio oraz z łazienkami /, pokoje 2, 3, 4, 5 - osobowe.

I dzień:
Przyjazd do miejscowości Gruszki w północnej części Puszczy Białowieskiej, zwiedzanie:

 • Park Przyrodniczy w Gruszkach / zegar słoneczny, przyrodniczy, kamienne kręgi, barć na drzewie, alejka Unii Europejskiej, tablice dydaktyczne, Izba Przyrodnicza /
 • Wycieczka piesza ścieżką dydaktyczną im. Jacka Kuronia oraz do kapliczki Św. Eustachego wykonanej w dębie.
 • Masiewo - drewniana architektura, miniskansen kolejki wąskotorowej / dla chętnych jest możliwość jazdy konnej wierzchem /
 • kirkut żydowski
 • sobór św. Trójcy w Hajnówce
 • Przyjazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja

II dzień:
Śniadanie. Realizacja programu turystycznego:

 • Park Pałacowy - carskie założenie parkowe w stylu angielskim
 • Muzeum Przyrodniczo-Leśne - nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
 • wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
 • Obiad.
 • piesza wycieczka z przewodnikiem do Rezerwatu Ścisłego. Zwiedzamy Puszczę w stanie pierwotnym gdzie od setek lat nie było ingerencji człowieka.
 • Kolacja

III dzień: Śniadanie, suchy prowiant na wycieczkę. Piesza wycieczka po Polanie Białowieskiej:

 • cerkiew św. Mikołaja z ciekawym ceramicznym ikonostasem
 • architektura drewniana Białowieży,
 • kościół św. Teresy, z oryginalnym ołtarzem św. Huberta wykonanym z rogów i korzeni
 • Park Dyrekcyjny, siedziba nadleśnictwa Białowieża
 • Ścieżka dydaktyczna "Krajobrazy Puszczy" w tym przez jego najciekawszy fragment w rezerwacie "Wysokie Bagno",
 • Ognisko z kiełbaskami w OEL "Jagiellońskie"
 •  Zajęcia edukacyjne w Ośrodku Edukacji Leśnej "Jagiellońskie"
 • Obiadokolacja

IV dzień:
Śniadanie, suchy prowiant na drogę. Wycieczka piesza:

 • Skansen regionalny w Białowieży
 • Ścieżka dydaktyczna "Kładka Żebra Żubra" - piesza wyprawa po kładkach i mostkach przez podmokłe olsy Puszczy Białowieskiej
 • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / - wstęp,
 • Ścieżka dydaktyczna "Puszczańskie drzewa" przez grądy
 • Obiadokolacja

V dzień:
Śniadanie, suchy prowiant na drogę. Wycieczka rowerowa:

 • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich - szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej
 • Przez puszczańskie wsie Teremiski, Budy, skansen w Budach
 • Park i pomnik żubra w Zwierzyńcu
 • Miejsce Mocy
 • Obiadokolacja

VI dzień:
Śniadanie, suchy prowiant na drogę. Grupa dowożona jest do osady leśnej Topiło w sercu Puszczy Białowieskiej, a następnie podróżuje rowerami:

 • Zwiedzanie ścieżki dydaktycznej "Leśne Osobliwości" na Topile
 • Przejazd przez najciekawsze fragmenty Puszczy Białowieskiej
 • Obiadokolacja

VII dzień:
Śniadanie. Przyjazd do gospodarstwa agroturystycznego "Bobrowa Zagroda" w Siemianówce - realizacja programu:

 • Pokaz wypieku chleba
 • Wykonywanie masła i sera
 • Przejażdżka zaprzęgiem konnym typu "bonanza" po okolicy
 • Pokaz rękodzielniczy tkania chodników, wykonywania garnków na kole garncarskim, wyplatania koszyków z wikliny
 • Myśliwski tor przeszkód oraz turniej łuczniczy
 • Degustacja wykonanych wyrobów, obiad regionalny

Wyjazd z Siemianówki

Świadczenia: 6 osobodni / noclegi + wyżywienie 3 x dziennie /, usługi przewodnickie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wypożyczenie rowerów, transport rowerów i osób,1 opiekun na 10 osób gratis.

Proponujemy dojazd PKP do Białegostoku, transport naszym autokarem pierwszego i ostatniego dnia. Przemieszczanie się w pozostałych dniach pieszo lub rowerem.

 

 
Biuro Podróży „Junior” s.c., ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok, tel./fax (85) 741 57 20, tel. (85) 744 43 26, e-mail: biuro@junior.bialystok.pl, Skype: juniorbialystok, GG: 1010385.