pl
Teraz jesteś na podstronie » Wycieczki szkolne » Wycieczki trzydniowe  
Kwatera Na Skraju Puszczy

Wycieczki trzydniowe

PT 1.  Podlasie Nadbużańskie z Grabarką - Puszcza Białowieska - Śladami kultur Podlasia 

W programie:

Drohiczyn - historyczny gród, miasto gdzie koronowano króla Rusi:

 • góra zamkowa, dawne grodzisko, punkt widokowy
 • Muzeum Diecezjalne
 • kościoły i klasztory Drohiczyna: katedralny, franciszkanów, benedyktynek

Siemiatycze - wycieczka objazdowa po mieście:

 • kościół i klasztor pomisjonarski, synagoga, cerkiew, pozostałości pałacu księżny Jabłonowskiej
 • Linia Mołotowa - bunkry i pozostałości po sowieckiej linii umocnień

Mielnik - jeden z najstarszych historycznych grodów Podlasia:

 • góra zamkowa, kopalnia odkrywkowa kredy
 • ognisko z kiełbaskami, rejs statkiem po Bugu

Grabarka - najświętsze miejsce polskiego prawosławia:

 • kapliczka i studnia z wodą o cudownych właściwościach
 • Wzgórze Pokutników ze słynnym "lasem krzyży"
 • rekonstrukcja XVIII wiecznej cerkwi p.w. Przemienienia Pańskiego

Puszcza Białowieska - zwiedzanie najciekawszych miejsc:

 • Park Pałacowy - carskie założenie parkowe w stylu angielskim
 • Muzeum Przyrodniczo-Leśne - nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
 • wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
 • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / cerkiew św. Mikołaja, architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy /.
 • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / - wstęp,
 • Ścieżka dydaktyczna "Kładka Żebra Żubra" - piesza wyprawa po kładkach i mostkach przez podmokłe olsy Puszczy Białowieskiej
 • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich - szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej

Supraśl - zwiedzanie zabytków miasta:

 • cmentarz ewangelicki - kapliczki grobowe Zachertów i Bucholtzów,
 • Ławra Supraska - cerkiew św. Jana, cerkiew obronna pw. Zwiastowania NMP katakumby, Pałac Archimandrytów, dzwonnica w bramie, sklepik monasterski
 • wycieczka objazdowa po mieście / Dworek Zachertów, Pałac Bucholtzów, domy tkaczy, Dom Jansena, kościół Św. Trójcy, dawna kircha ewangelicka, Dom Ludowy, ratusz /

Krynki - miasteczko gdzie czas się zatrzymał, o ciekawym układzie urbanistycznym rynku

 • największy kirkut żydowski na Podlasiu
 • świątynie żydowskie / synagoga "kaukaska", synagoga, ruiny Wielkiej Synagogi /
  cerkiew, kościół

Kruszyniany - wieś o ciekawej architekturze drewnianej od XVII wieku zamieszkała przez Tatarów polskich

 • XVII wieczny drewniany meczet - wstęp,
 • najstarszy zabytkowy cmentarz tatarski - mizar,

PT 2. Puszcza Białowieska - Augustów - Wigierski Park Narodowy

W programie:

Puszcza Białowieska - zwiedzanie najciekawszych miejsc:

 • Park Pałacowy - carskie założenie parkowe w stylu angielskim
 • Muzeum Przyrodniczo-Leśne - nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
 • wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
 • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / cerkiew św. Mikołaja, architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy /.
 • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / - wstęp,
 • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich - szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej
 • Park Przyrodniczy w Gruszkach / zegar słoneczny, przyrodniczy, Lasowid, kamienne kręgi, barć w drzewie, zwierzęca jadłodajnia, alejka Unii Europejskiej /

Augustów - zwiedzanie najciekawszych miejsc w mieście i najbliższej okolicy:

 • Muzeum Etnograficzne Ziemi Augustowskiej
 • Rejs statkiem / 1,5 godz. /
 • Sanktuarium w Studzienicznej

Wigry - zwiedzanie zabytkowego Klasztoru Pokamedulskiego:

 • kościół, podziemne krypty, dzwonnica, eremy
 • komnaty papieskie 

Krzywe - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego, poznajemy historię oraz przyrodę Parku

 • Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego
 • piesza wycieczka ścieżką dydaktyczną
   

PT 3. Tykocin - Choroszcz - Białystok - Puszcza Białowieska - Szlak tatarski

W programie:

Tykocin - miasto gdzie  upływ czasu nie zniekształcił historycznego wyglądu zwane "perłą baroku", poznajemy zabytki oraz barokowy układ urbanistyczny miasta:

 • pomnik Stefana Czarnieckiego / jeden z pierwszych wolnostojących świeckich dzieł sztuki rzeźbiarskiej w Polsce /
 • kościół Świętej Trójcy z XVIII wieku,
 • alumnat, szpital, dworek administratora, pomnik Orła Białego, klasztor Bernardynów
 • Synagoga oraz Muzeum w Domu Talmudycznym - wstęp,
 • rekonstrukcja królewskiego zamku obronnego z XVI wieku,

Choroszcz - zwiedzanie letniej rezydencji Branickich

 • Park Pałacowy, Muzeum Wnętrz - wstęp,

Białystok - zwiedzanie miejsc związanych z najstarszą historią miasta:

 • Park i Pałac Branickich
 • Pałacyk Gościnny Branickich
 • Stary kościół farny
 • Wycieczka objazdowa po mieście

Puszcza Białowieska - zwiedzanie najciekawszych miejsc:

 • Park Pałacowy - carskie założenie parkowe w stylu angielskim
 • Muzeum Przyrodniczo-Leśne - nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
 • wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
 • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / cerkiew św. Mikołaja, architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy /.
 • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / - wstęp,
 • Ścieżka dydaktyczna "Kładka Żebra Żubra" - piesza wyprawa po kładkach i mostkach przez podmokłe olsy Puszczy Białowieskiej
 • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich - szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej
 • Park Przyrodniczy w Gruszkach /zegar słoneczny, przyrodniczy, Lasowid, kamienne kręgi, barć w drzewie, zwierzęca jadłodajnia, alejka Unii Europejskiej/

Szlak drewnianych cerkiewek - jadąc malowniczą trasą do Kruszynian przejeżdżamy obok przepięknych drewnianych cerkwi w Juszkowym Grodzie, Nowej Woli i Michałowie

Kruszyniany - wieś-legenda z XVI wieku, o ciekawej architekturze drewnianej z egzotyczną aurą Orientu, stolica polskich tatarów

 • XVII wieczny drewniany meczet - wstęp,
 • najstarszy zabytkowy cmentarz tatarski - mizar,

Bohoniki - wieś z XVI wieku zamieszkała przez polskich tatarów

 • XVII wieczny drewniany meczet - wstęp,
 • największy w Polsce cmentarz tatarski - mizar,

Sokółka - zwiedzanie Muzeum Regionalnego z największą ekspozycją tatarianów

PT 4. Biebrzański Park Narodowy - Puszcza Białowieska - Narwiański Park Narodowy

W programie:

Biebrzański Park Narodowy - zwiedzanie wybranych fragmentów

 • wycieczka śladami wydobywania torfu oraz w poszukiwaniu owadożernej rosiczki
 • wędrówki bagiennymi szlakami w poszukiwaniu bobra, łosia, obserwacja ptaków

Osowiec - zwiedzanie twierdzy:

 • wędrówki podziemnymi korytarzami fortów, ekspozycja muzealna,

Puszcza Białowieska - zwiedzanie najciekawszych miejsc:

 • Park Pałacowy - carskie założenie parkowe w stylu angielskim
 • Muzeum Przyrodniczo-Leśne - nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
 •  wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
 • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej / cerkiew św. Mikołaja, architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy /.
 • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / - wstęp,
 • Ścieżka dydaktyczna "Kładka Żebra Żubra" - piesza wyprawa po kładkach i mostkach przez podmokłe olsy Puszczy Białowieskiej
 • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich - szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej
 • Park Przyrodniczy w Gruszkach /zegar słoneczny, przyrodniczy, Lasowid, kamienne kręgi, barć w drzewie, zwierzęca jadłodajnia, alejka Unii Europejskiej/

Zalew Siemianówka - zbiornik wodny o wielkości jeziora Śniardwy, ostoja ptaków utworzony w wyniku spiętrzenia wód rzeki Narew

 • spacer po zaporze czołowej

Narwiański Park Narodowy - zwiedzanie siedziby Narwiańskiego PN w Kurowie, zapoznanie z historią i przyrodą parku:

 • park i dworek w Kurowie, zwiedzanie ekspozycji
 • obserwacja ptaków z wieży dworku oraz z wieży widokowej
 • piesza wycieczka kładkami, obserwacja przyrody

Tykocin - miasto gdzie  upływ czasu nie zniekształcił historycznego wyglądu zwane "perłą baroku", poznajemy zabytki oraz barokowy układ urbanistyczny miasta:

 • pomnik Stefana Czarnieckiego / jeden z pierwszych wolnostojących świeckich dzieł sztuki rzeźbiarskiej w Polsce /
 • kościół Świętej Trójcy z XVIII wieku,
 • aumnat, szpital, dworek administratora, pomnik Orła Białego, klasztor Bernardynów
 • Synagoga oraz Muzeum w Domu Talmudycznym - wstęp,
 • rekonstrukcja królewskiego zamku obronnego z XVI wieku,

Europejska Wieś Bociania - odwiedzamy dworek szlachecki w Pentowie na terenie którego zobaczymy największe skupisko gniazd bocianich oraz poznamy tajniki z życia bocianów

 • obserwacja z wież widokowych życia bocianów w gniazdach oraz na łąkach doliny Narwi,
 • ekspozycja fotograficzna PTOP

Ramowy pakiet świadczeń dla wycieczek trzydniowych: 2 noclegi, 2 śniadania,  obiadokolacje, obiad, usługi przewodnickie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 1 opiekun na 15 osób gratis.

 

 
Biuro Podróży „Junior” s.c., ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok, tel./fax (85) 741 57 20, tel. (85) 744 43 26, e-mail: biuro@junior.bialystok.pl, Skype: juniorbialystok, GG: 1010385.