pl
Teraz jesteś na podstronie » Wycieczki szkolne » Wycieczki dwudniowe  
Kwatera Na Skraju Puszczy

Wycieczki dwudniowe

W przypadku wycieczek dwudniowych proponujemy następujący program zwiedzania Regionu Puszczy Białowieskiej:

 • Park Pałacowy - carskie założenie parkowe w stylu angielskim
 • Muzeum Przyrodniczo-Leśne - nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Białowieskiej,
 • wstęp na wieżę widokową oraz wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczym,
 • objazdowa wycieczka po Polanie Białowieskiej /cerkiew św. Mikołaja, architektura drewniana Białowieży, kościół św. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy/.
 • Rezerwat Pokazowy Żubrów / tarpany, żubry, żubronie, jelenie, dziki i wilki / - wstęp,
 • Szlak Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich - szlak tworzą kilkusetletnie dęby nazwane imionami polskich władców polujących w Puszczy Białowieskiej

lub wybranie  programu zwiedzania Puszczy Białowieskiej z podanej poniżej oferty wycieczek jednodniowych:

 • J 1. Poznajemy Białowieżę
 • J 2. Białowieski Park Narodowy w pigułce
 • J 3. Z wizytą w Rezerwacie Ścisłym
 • J 4. Z wizytą u Żubra 
 • J 5. Krajobrazy Puszczy
 • J 6. Rowerem przez Puszczę Białowieską
 • J 7. Poznajemy północną część Puszczy Białowieskiej
 • J 8. Praktyczna nauka przyrody
 • J 9. Śladami ginących zawodów
 • J 10. Dzień w "Bobrowej Zagrodzie"
 • J 11. Kolejką wąskotorową przez Puszczę Białowieską

Szczegóły patrz w ofercie wycieczek jednodniowych

Drugi dzień pobytu obejmowałby zwiedzanie innych ciekawych miejsc na Podlasiu według zamieszczonych poniżej propozycji.

PD 1. Puszcza Białowieska - Tykocin - Choroszcz - Białystok

W programie:

Puszcza Białowieska - zwiedzanie wg wybranego wariantu

Tykocin - miasto gdzie  upływ czasu nie zniekształcił historycznego wyglądu zwane "perłą baroku", poznajemy zabytki oraz barokowy układ urbanistyczny miasta:

 • pomnik Stefana Czarnieckiego /jeden z pierwszych wolnostojących świeckich dzieł sztuki rzeźbiarskiej w Polsce/
 • kościół Świętej Trójcy z XVIII wieku,
 • alumnat, szpital, dworek administratora, pomnik Orła Białego, klasztor Bernardynów
 • Synagoga oraz Muzeum w Domu Talmudycznym - wstęp,
 • rekonstrukcja królewskiego zamku obronnego z XVI wieku,

Choroszcz - zwiedzanie letniej rezydencji Branickich

 • Park Pałacowy, Muzeum Wnętrz - wstęp,

Białystok - zwiedzanie miejsc związanych z najstarszą historią miasta:

 • Park i Pałac Branickich
 • Pałacyk Gościnny
 • Stary kościół farny
 • Wycieczka objazdowa po mieście 

PD 2. Puszcza Białowieska - Szlak tatarski

W programie:

Puszcza Białowieska - zwiedzanie wg wybranego wariantu

Kruszyniany - wieś-legenda z XVI wieku, o ciekawej architekturze drewnianej z egzotyczną aurą Orientu, stolica polskich tatarów

 • XVII wieczny drewniany meczet - wstęp,
 • najstarszy zabytkowy cmentarz tatarski - mizar,

Bohoniki - wieś z XVI wieku zamieszkała przez polskich tatarów

 • XVII wieczny drewniany meczet - wstęp,
 • największy w Polsce cmentarz tatarski - mizar,

Sokółka - zwiedzanie Muzeum Regionalnego z największą ekspozycją tatarianów

PD 3. Puszcza Białowieska - Śladami kultur Podlasia

W programie:

Puszcza Białowieska - zwiedzanie wg wybranego wariantu

Supraśl - zwiedzanie zabytków miasta:

 • cmentarz ewangelicki - kapliczki grobowe Zachertów i Bucholtzów,
 • Ławra Supraska - cerkiew św. Jana, cerkiew obronna pw. Zwiastowania NMP katakumby, Pałac Archimandrytów, dzwonnica w bramie, sklepik monasterski
 • wycieczka objazdowa po mieście / Dworek Zachertów, Pałac Bucholtzów, domy tkaczy, Dom Jansena, kościół Św. Trójcy, dawna kircha ewangelicka, Dom Ludowy, ratusz /

Krynki - miasteczko podlaskie gdzie czas się zatrzymał, o unikalnym XVIII wiecznym miejskim układzie urbanistycznym

 • jeden z największych i najstarszych  kirkutów żydowskich na Podlasiu
 • świątynie żydowskie / synagoga "kaukaska", bożnica chasydzka, ruiny Wielkiej Synagogi /
 • cerkiew z XIX wieku p.w. Narodzenia Bogurodzicy,
 • neogotycki kościół p.w. św. Anny z początku XX wieku

Kruszyniany - wieś-legenda z XVI wieku, o ciekawej architekturze drewnianej z egzotyczną aurą Orientu, stolica polskich tatarów

 • XVII wieczny drewniany meczet - wstęp,
 • najstarszy zabytkowy cmentarz tatarski - mizar, 

PD 4. Puszcza Białowieska - Tykocin - Europejska Wieś Bociania

W programie:

Puszcza Białowieska - zwiedzanie wg wybranego wariantu

Narwiański Park Narodowy - zwiedzanie siedziby Narwiańskiego PN w Kurowie, zapoznanie z historią i przyrodą parku:

 • park i dworek w Kurowie, zwiedzanie ekspozycji
 • obserwacja ptaków z wieży dworku oraz z wieży widokowej
 • piesza wycieczka kładkami, obserwacja przyrody

Tykocin - miasto gdzie  upływ czasu nie zniekształcił historycznego wyglądu zwane "perłą baroku", poznajemy zabytki oraz barokowy układ urbanistyczny miasta:

 • pomnik Stefana Czarnieckiego / jeden z pierwszych wolnostojących świeckich dzieł sztuki rzeźbiarskiej w Polsce /
 • kościół Świętej Trójcy z XVIII wieku,
 • alumnat, szpital, dworek administratora, pomnik Orła Białego, klasztor Bernardynów
 • Synagoga oraz Muzeum w Domu Talmudycznym - wstęp,
 • rekonstrukcja królewskiego zamku obronnego z XVI wieku,

Europejska Wieś Bociania - odwiedzamy dworek szlachecki w Pentowie na terenie którego zobaczymy największe skupisko gniazd bocianich oraz poznamy tajniki z życia bocianów

 • obserwacja z wież widokowych życia bocianów w gniazdach oraz na łąkach doliny Narwi,
 • ekspozycja fotograficzna PTOP
 •  

PD 5. Puszcza Białowieska - Podlasie Nadbużańskie z Grabarką

W programie:

Puszcza Białowieska - zwiedzanie  wg wybranego wariantu

Drohiczyn - historyczny gród, miasto gdzie koronowano króla Rusi:

 • góra zamkowa, dawne grodzisko, punkt widokowy
 • Muzeum Diecezjalne
 • kościoły i klasztory Drohiczyna: katedralny, franciszkanów, benedyktynek

Siemiatycze - wycieczka objazdowa po mieście:

 • kościół i klasztor pomisjonarski, synagoga, cerkiew, pozostałości pałacu księżny Jabłonowskiej
 • Linia Mołotowa - bunkry i pozostałości po sowieckiej linii umocnień

Mielnik - jeden z najstarszych historycznych grodów Podlasia:

 • góra zamkowa, kopalnia odkrywkowa kredy
 • ognisko z kiełbaskami, rejs statkiem po Bugu

Grabarka - najświętsze miejsce polskiego prawosławia:

 • kapliczka i studnia z wodą o cudownych właściwościach
 • Wzgórze Pokutników ze słynnym "lasem krzyży"
 • rekonstrukcja XVIII wiecznej cerkwi p.w. Przemienienia Pańskiego  
 •  

PD 6. Puszcza Białowieska - Biebrzański Park Narodowy

 W programie:

Puszcza Białowieska - zwiedzanie wg wybranego wariantu

Biebrzański Park Narodowy - zwiedzanie wybranych fragmentów

 • wycieczka śladami wydobywania torfu oraz w poszukiwaniu owadożernej rosiczki
 • wędrówki bagiennymi szlakami w poszukiwaniu bobra, łosia, obserwacja ptaków

Osowiec - zwiedzanie twierdzy:

 • wędrówki podziemnymi korytarzami fortów, ekspozycja muzealna,

Ramowy pakiet świadczeń dla wycieczek dwudniowych: nocleg, śniadanie, obiadokolacja, obiad, usługi przewodnickie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 1 opiekun na 15 osób gratis.

 

 
Biuro Podróży „Junior” s.c., ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok, tel./fax (85) 741 57 20, tel. (85) 744 43 26, e-mail: biuro@junior.bialystok.pl, Skype: juniorbialystok, GG: 1010385.