pl
Teraz jesteś na podstronie » Turystyka przyrodnicza » Flora Białowieskiego Parku Narodowego  
Kwatera Na Skraju Puszczy

Flora Białowieskiego Parku Narodowego

W Puszczy Białowieskiej występuje ok. 4800 gatunków roślin. Do najbardziej rozpowszechnionych drzew należą: sosna, świerk, grab, dąb, lipa, olsza, jesion, brzoza i osika.
Rosną tu drzewa o niespotykanym gdzie indziej pokroju, wieku i rozmiarach. Odznaczają się wysokim i prostym pniem uwieńczonym małą koroną. Dęby dożywają 400 lat, sosny 350 lat a świerki do 300 lat.

Typowe rodzaje roślinności występujące w Puszczy Białowieskiej

Łęgi to rośliny porastające doliny strumieni i rzek. Zajmują one 12 % powierzchni Białowieskiego Parku Narodowego. Charakteryzują się występowaniem w drzewostanie świerka, jesionu i olszy a w warstwie krzewów leszczyna, porzeczka czerwona i czarna, trzmielina zwyczajna i czeremcha. W skład runa wchodzą: niecierpek pospolity, tępawa błotna, gwiazdnica gajowa, śledziennica skrętnolistna, wiązówka błotna i ostrożeń warzywny. Tu spotykamy rzadki gatunek borealno-górki świerząbek kosmaty.

Grądy czyli lasy dębowo-grabowe zajmują największą powierzchnię BPN. Wyróżniają się występowaniem w drzewostanie obok świerku, dębu, klonu i grabu dużej ilości lipy drobnolistnej, w podszyciu obecnością trzmieliny brodawkowej, w runie występuje turzyca orzęsiona, przytulia Schultesa, pszeniec gajowy, jaskier kaszubski, zdrojówka. Grąd charakteryzuje się również bujną i bogatą w gatunki warstwą ziół np.: gwiazdnica gajowa, turzyca orzęsiona i palczasta, kopytnik, jankiel zwyczajny, podagrycznik, miodunka, jaskier kosmaty, czosnek niedźwiedzi, zawilec żółty.

Bór mieszany - występuje na terenach suchych. Jego drzewostan tworzą głównie świerk, dąb, sosna, brzoza i osika. Na runo składają się: borówka czernica, borówka brusznica, siódmaczek leśny, widłak jałowcowaty, litera sercowata, gruszyczka jednokwiatowa i gwiazdnica długolistna. Możemy spotkać tu również tojeść pospolitą, skrzyp leśny i narecznicę krótkoostną.

Bór sosnowy - na jego drzewostan składają się sosna, świerk i brzoza. Charakterystycznymi gatunkami są: pomocnik baldaszkowaty, gruszyczki widłak i widłak spłaszczony. Krzewami porastającymi bór sosnowy są: borówki /czernica, brusznica/, gruszyczki, widłaki, jałowiec. Przedstawicielami warstwy mchów są; widłoząb falisty, rokiet Schrebera i gajnik lsniący.

Bór bagienny - porasta tereny wilgotne. Wyróżnia się występowaniem sosny i brzozy omszonej. W warstwie przyziemnej występują: borówka bagienna, żurawina błotna, bagno, wełnianka, mchy torfowce.

Olsy - jest lasem bagiennym. Charakterystycznymi drzewami są: olsza czarna i świerk. Z krzaków porastających Olsy możemy wymienić czarną porzeczkę, wierzbę szarą i kruszynę pospolitą. W Olsach występują również sitowie leśne, kosaciec żółty i gorysz błotny jak także borówka czarna i mchy /rokiet i gajowiec/. Runo stanowią paprocie: narecznica grzebieniasta, błotna i krótkoostna. Gatunkami paproci, które są charakterystyczne dla lasu olsowego są turzyca długowłosa, trzcinnik lancetowaty, karbieniec pospolity i psianka słodkogórz.

 
Biuro Podróży „Junior” s.c., ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok, tel./fax (85) 741 57 20, tel. (85) 744 43 26, e-mail: biuro@junior.bialystok.pl, Skype: juniorbialystok, GG: 1010385.