pl
Teraz jesteś na podstronie » Strona główna » Białoruska część Puszczy Białowieskiej  
Kwatera Na Skraju Puszczy

Białoruska część Puszczy Białowieskiej

Wszystkim osobom przyjeżdżającym do regionu Puszczy Białowieskiej proponujemy odwiedzenie białoruskiej części Puszczy. Jest ona również bardzo piękna i dzika a na turystów czeka wiele atrakcji .Już od kilku lat funkcjonuje w Puszczy Białowieskiej międzynarodowe przejście graniczne Grudki – Piererow. Przejście przeznaczone jest wyłącznie dla ruchu pieszego i rowerowego.

Godziny otwarcia przejścia:

Od 1 października do 31 marca – w godz. 08.00 – 18.00
Od 1 kwietnia do 30 września – w godz. 08.00 – 20.00

W przypadku wycieczki autokarem/busem granicę przekracza się pieszo a przejazdy po białoruskiej części Puszczy Białowieskiej odbywają się białoruskim środkiem transportu. Na wszystkie imprezy zapewniamy opiekuna z ramienia Biura oraz kompleksową obsługę po stronie białoruskiej ( noclegi, wyżywienie, bilety wstępu, przewodnictwo, różne atrakcje ). Przy wyjazdach z  zakwaterowaniem proponujemy hotel *** „Kamieniuki” przy siedzibie Białoruskiego Parku Narodowego „Puszcza Białowieska” w miejscowości Kamieniuki. Programy pobytu dostosowujemy do indywidualnych oczekiwań zamawiającego. Ponadto odpowiednio wcześniej załatwiamy wszelkie formalności związane z specjalnych przepustek uprawniających do bezwizowego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

PROPONUJEMY:

Państwowy Park Narodowy „Puszcza Białowieska” położony jest na zachodzie Republiki Białoruś, w granicach województw: grodzieńskiego i brzeskiego. Zajmuje 87,36 tys. ha. Centrum administracyjne parku znajduje się we wsi Kamieniuki (rejon kamieniecki), 60 km od Brześcia.

Około 20 km od Puszczy Białowieskiej położone jest miasto Kamieniec, założone w XIII w. przez księcia Włodzimierza Wołyńskiego, nad którym góruje wieża obronna (Biała Wieża) i od niej wywodzi się nazwa „Puszcza Białowieska”. Naturalnych jezior na obszarze Puszczy nie ma. Wśród dziesięciu sztucznych zbiorników największe powstały w rozlewisku rzeki Perewołoka (jezioro Ladzkie – 345 ha, Chmielewskie – 75 ha ). Żyje w nich duża ilość dzikiego ptactwa wodnego. Na florę Puszczy składa się 900 gatunków roślin naczyniowych. Puszcza Białowieska wyróżnia się obecnością fragmentów lasów dziewiczych. Głównie (ponad połowa) to wieloletnie drzewostany (100–200 lat), które kształtowały się i rozwijały we względnie naturalnych warunkach. Są fragmenty puszczy w wieku 250–350 lat, zachowały się pojedyncze drzewa w wieku 300–600 lat.

Fauna puszczy liczy ponad 10 tys. gatunków. Zamieszkuje puszczę 59 gatunków ssaków, w tym największy przedstawiciel współczesnej europejskiej fauny – żubr. W Puszczy Białowieskiej i jej okolicach naliczono 227 gatunków ptaków, 11 gatunków płazów i 7 gatunków gadów. W zbiornikach wodnych występują 24 gatunki ryb. Puszcza Białowieska to także bogata fauna bezkręgowców (ok. 8500 gatunków).

Od 1991 r. Puszcza Białowieska staje się parkiem narodowym. W 1992 roku zostaje wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości. W 1993 r. park otrzymał międzynarodowy status Rezerwatu Biosfery. W celu zachowania biologicznej różnorodności Puszczy Białowieskiej cały jej obszar został podzielony na cztery strefy z różnym systemem ochrony: strefa ochronna – strefa nietkniętej przyrody; strefa regulowanego wykorzystania; strefa rekreacyjna, strefa gospodarcza.

Wokół parku utworzona została, tzw. strefa ochronna. Państwowy Park Narodowy „Puszcza Białowieska” to ogromne przyrodniczo-naukowe laboratorium, przyciągające naukowców z wielu krajów. Na obszarze parku narodowego zwiedzający mogą obejrzeć ślady człowieka pierwotnego epoki mezolitu, kurhany, kompleks „Wiskuli”, dwór hrabiego Tyszkiewicza, a także starodawną Białą Wieżę i pomniki architektury. W Parku istnieje muzeum przyrodnicze, w którym są pokazane eksponaty większości zamieszkałych w Puszczy zwierząt i rosnących na terytorium puszczy roślin, a także otwarte woliery ze zwierzętami. Turystom są proponowane piesze, konne, rowerowe oraz samochodowe szlaki turystyczne. Baza noclegowa to trzy hotele, dwa komfortowo urządzone domki położone w malowniczych miejscach puszczy, oprócz tego m.in. sauna, restauracja, w której można degustować potrawy narodowe, również dziczyznę.

Niedaleko od hotelu znajduje się pracownia artystyczna i pracownia preparowania zwierząt, w których wyrabiane są oryginalne pamiątki specjalnie dla gości odwiedzających Puszczę Białowieską

 
Biuro Podróży „Junior” s.c., ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok, tel./fax (85) 741 57 20, tel. (85) 744 43 26, e-mail: biuro@junior.bialystok.pl, Skype: juniorbialystok, GG: 1010385.