string(114) "Smarty error: [in tpl_body:38 line 86]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"
pl
Teraz jesteś na podstronie » Kontakt  
Kwatera Na Skraju Puszczy

Kontakt

Biuro Podróży „JUNIOR” s.c. Eugeniusz Ławreniuk, Jerzy Bobrowski
ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok ( wejście do Biura od ul. Wyszyńskiego )
NIP 542-22-37-891
Tel/fax. 85 741 57 20, 85 744 4326
Oddział:
ul.Elektryczna 1, lokal P1, 15-080 Białystok
Tel. 85 874 43 93

  • dni powszednie w godzinach 9.00 – 17.00
  • w soboty w godzinach 9.00 – 13.00

Kontakt z właścicielami biura:
Ławreniuk Eugeniusz tel. kom. 606 256 209
Bobrowski Jerzy tel. kom. 602 470 422


e-mail:
biuro@junior.bialystok.pl

Skype: juniorbialystok, juniorbialystok2, juniorbialystok3

Portale internetowe
www.bialowieza.net.pl
www.junior.bialystok.pl
www.bialowieza.eu

Konto w PLN:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/Białystok
PL80 1050 1823 1000 0092 0364 7897

Konto w EURO: 
ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/Białystok
PL88 1050 1823 1000 0092 0364 8044
SWIFT:  INGBPLPW

Gwarancja ubezpieczeniowa na 2017r - 03.094.716  - TUiR AXA S.A.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNE JUNIOR S.C. Eugeniusz Ławreniuk Jerzy Bobrowski z siedzibą w Białystok przy ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok, NIP: 5422237891, REGON: 050340659,

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  7. 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

 
Biuro Podróży „Junior” s.c., ul. Stołeczna 25, 15-879 Białystok, tel./fax (85) 741 57 20, tel. (85) 744 43 26, e-mail: biuro@junior.bialystok.pl, Skype: juniorbialystok, GG: 1010385.